Diamant x Aggypuff Flamingo

flamingo frontal PW.jpg
flamingo back PW.jpg
DSCF4036PW.jpg
DSCF4025PW.jpg